Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.

W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego komisji Zygmunta Tredera udział wzięli: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa Kazimierz Grubba oraz Dh Grzegorz Pladzyk - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku.

Tematem posiedzenia było omówienie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, ich finansowania oraz możliwości rozszerzenia działalności.