Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wejherowski Józef Reszke.

W trakcie posiedzenia jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże, przedstawiły sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za rok 2013.