Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś w Urzędzie Miasta Rumi odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji Planu Pracy GZZK za I kwartał 2014 roku.

Sprawozdania z działalności swoich grup przedłożyli: Komendant Komisariatu Policji w Rumi, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi, Komendant Straży Miejskiej w Rumi, a także Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej o Ochrony Środowiska i Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Rumia.