Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś w godzinach 16.00÷20.00 na terenie Powiatu Wejherowskiego odbył się rejonowy trening systemu wykrywania i alarmowania.

W treningu udział wzięły wszystkie samorządy miejskie i gminne oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie łącznie 57 osób. Założenia do ćwiczeń przygotował i ćwiczenie przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tematem ćwiczenia było wdrożenie procedury ewakuacji ludności z zagrożonych skażeniem chemicznym obszarów. W wyniku analizy założeń ustalono konieczność ewakuacji 62792 osób.

Przybliżone koszty ewakuacji ludności, które musiałyby ponieść samorządy gminne w całym Powiecie Wejherowskim oszacowano na ponad 2 miliony złotych.