Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Właśnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie zakończyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył w imieniu Starosty Wejherowskiego - Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba.

Posiedzenie odbyło się wg następującego programu:
  1. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim - Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego;
  2. Stan bezpieczeństwa na drogach i w środkach lokalnego transportu zbiorowego - Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie;
  3. Plan Ratowniczy Powiatu (2014) - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.