Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyła się narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa. W naradzie udział wzięli przedstawicieli wszystkich gmin oprócz Gminy Luzino.

Narada odbyła się wg następującego programu:
 1. Przywitanie i przedstawienie planu narady - Kazimierz Grubba;
 2. System powiadamiania i ostrzegania - Przemysław Misior Blue Media Services;
 3. Sprawozdawczość z zakresu Obrony Cywilnej - Franciszek Konkel;
 4. Plan Powiatowego Lekarza Weterynarii "Afrykański pomór świń" - Kazimierz Grubba;
 5. Specjalizacje OSP na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Kazimierz Grubba;
 6. Ćwiczenia ratownictwa wodnego w Strzepczu - Wiesława Wróblewska;
 7. Informacja z konferencji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - Kazimierz Grubba;
 8. Plany ochrony zabytków - Franciszek Konkel;
 9. Omówienie treningu 2014-03-20 - Franciszek Konkel;
 10. Planowanie: kwalifikacja wojskowa, szkolenie wyjazdowe w AP w Słupsku, kontrole w OC - Maria Mocek;
 11. Dyskusja.