Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Właśnie zakończyły się ćwiczenia sprawdzające procedury z zakresu Zarządzania Kryzysowego Gminy Gniewino, których organizatorem był Wójt Gminy Gniewino. Tematem ćwiczeń było sprawdzenie procedur na wypadek zagrożenia podtopieniem budynków mieszkalnych. Na miejsce ćwiczeń wyznaczono miejscowość Opalino, w sąsiedztwie Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie.

W ćwiczeniach swoje umiejętności ratownicze sprawdzały Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Gniewino, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Straż Gminna w Kostkowie oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Gniewino. Zabezpieczenie ćwiczeń zapewniła Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

W czasie ćwiczeń swoje procedury sprawdziła również Elektrownia Wodna Żarnowiec w Czymanowie oraz Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie w zakresie Planu Ratowniczego Powiatu Wejherowskiego.

Koordynatorem ćwiczeń w imieniu Wójta był Komendant Straży Gminnej - Zygmunt Treder. W ćwiczeniach udział wzięli w charakterze obserwatorów: Kazimierz Grubba i Franciszek Konkel z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Bolesław Stanejko i Wiesław Seruga - przedstawiciele Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Sławomir Olewczyński z Oddziału Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie.

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się dzięki uprzejmości dyrektora Oddziału Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie PGE Energia Odnawialna S.A. Piotra Książka w sali szkoleniowej tejże elektrowni. Po podsumowaniu uczestnicy ćwiczeń mieli okazje zapoznać się z funkcjonowaniem Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie.

Ćwiczenia te były cenną inicjatywą Wójta Gminy Gniewino, która powinna być zachętą dla innych samorządów gminnych.