Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Zbiórką strażaków, pocztów sztandarowych i gości na parkingu przed kościołem p.w. Św. Wojciecha w Kielnie połączoną z poświęceniem nowego wozu bojowego marki Mercedes Benz Axor dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie, rozpoczęły się dziś, Gminne Obchody Dnia Strażaka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta im. św. Floriana z Bojana.

Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie odbyła się natomiast część oficjalna uroczystości, w której udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu gminnego z Wójtem Ryszardem Kalkowskim na czele, Jerzy Budnik – Poseł na Sejm RP, Kazimierz Grubba – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w imieniu Starosty Wejherowskiego, mł bryg. Jacek Nowak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, Mirosław Józefowicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wejherowie oraz delegacje i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szemud oraz OSP Czeczewo.

Oficjalną część uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Ryszard Kalkowski wygłaszając okolicznościowe przemówienie, po którym nastąpił akt przekazania nowego samochodu pożarniczego władzom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie w osobach prezesa Witolda Hoppa i naczelnika Stanisława Milewczyka.

Zakup przekazanego samochodu został sfinansowany przez: Gminę Szemud, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Powiat Wejherowski, Samorząd Województwa Pomorskiego i Ochotniczą Straż Pożarną w Kielnie.

W dalszej części uroczystości wręczono zasłużonym strażakom z Gminy Szemud medale i wyróżnienia oraz zabrali głos zaproszeni goście.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kielnie.