Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godzinie 15.20 w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku rozpoczęło się dwudniowe szkolenie dla pracowników starostw i gmin z powiatu wejherowskiego i puckiego realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Tematyka szkolenia obejmuje:
  1. Przedstawienie dorobku Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku - dr A. Szulczewski.
  2. Stosowanie stopni alarmowych - mgr M. Zaorski i Z. Olszówka (IBN AP w Słupsku).
  3. Organizacja pracy urzędu gminy/starostwa w sytuacjach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny - inż. J. Muża (WZKiSO w Pucku).
  4. Zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie realizowane w powiatowych placówkach oświatowych - mgr inż. K. Grubba i mgr inż. F. Konkel (WBiZK w Wejherowie).
  5. Zadania i funkcjonowanie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - mgr inż. J. Piasecki (IBN AP w Słupsku).
  6. Wykorzystanie informatycznych systemów wspomagania w zarządzaniu kryzysowym - poszczególni wykładowcy pracowni temtycznych.