Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 wspólnym posiedzeniem Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Linia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu rozpoczęły się dziś ćwiczenia nad jeziorem Strzepcz w Strzepczu. Posiedzenie rozpoczął Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, który przywitał zaproszonych członków Zespołów oraz Wicestarosta Wejherowski Jan Domański, który podziękował za wszystkim za zorganizowanie ćwiczeń

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Linia - Wójt, przedstawił prezentacje dotyczące składów, zadań i funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a Naczelnik WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba przedstawił z zakresu funkcjonowania zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu, w której omówił także planowane epizody ćwiczebne z zakresu ratownictwa wodnego i technicznego. Wystąpił również przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Zbigniew Olszówka, który pogratulował organizacji ćwiczeń, a w szczególności wymiany informacji pomiędzy Gminnym i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

O godzinie 12.00 rozpoczęły się epizody ćwiczeń praktycznych: I epizod – ratownictwo wodne realizowany przez Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z udziałem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie – przygotowany przez Starostwo Powiatowe Wejherowie z udziałem Urzędu Gminy Linia oraz II epizod – ratownictwo techniczne połączone z pożarem realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Linia oraz harcerzy z terenu gminy przy udziale PSP w Wejherowie – przygotowany przez Urząd Gminy Linia z udziałem Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie. Całość ćwiczeń zabezpieczana była przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Jednym z celów ćwiczeń było także zwiększenie świadomości mieszkańców gminy, turystów, a w szczególności dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Linia w zakresie zagrożeń na akwenach wodnych oraz szlakach komunikacyjnych.

Przebieg ćwiczeń zostanie przeanalizowany i omówiony na najbliższych posiedzeniach Zespołów Zarządzania Kryzysowego samorządów biorących udział w ćwiczeniach.

Po ćwiczeniach ich uczestnicy spotkali się na podsumowaniu, na którym sformułowano wstępne wnioski wynikające z przeprowadzonych ćwiczeń.