Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego z przedstawicielami wojewódzkiej rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego samorządów powiatowych i wojewódzkiego, a także Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tematem spotkania było właściwe przygotowanie się wszystkich odpowiedzialnych do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie województwa podczas nadchodzącego sezonu letniego.

Podczas spotkanie poszczególni przedstawiciele kolejno referowali podjęte w swoim zakresie przygotowania do sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie reprezentował inspektor Franciszek Konkel, który przedstawił informację o:
 • wspieraniu finansowym przez Powiat Wejherowski społecznych organizacji ratowniczych i służb odpowiedzialnych za bezpośrednie reagowanie na zagrożenia;
 • zorganizowaniu w powiecie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Strzepcz gm. Linia, Bieszkowice gm. Wejherowo);
 • organizacji dwóch plaż strzeżonych (Kamień gm. Szemud, prawdopodobnie Lubiatowo gm. Choczewo);
 • zabezpieczeniu Jeziora Żarnowieckiego przez Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • istniejących krytych pływalniach (Gniewino, Rumia, Wejherowo);
 • pomocy Starostwa Wejherowskiego w organizacji łączności Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sezonie letnim;
 • prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej poprzez:
  • organizację corocznych ćwiczeń zarządzania kryzysowego, w tym roku z zakresu ratownictwa wodnego;
  • organizację corocznych Powiatowych Zawodów z ratownictwa wodnego dla społecznych organizacji ratowniczych;
  • organizację corocznych Powiatowych Zawodów „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, jako olimpiady przedmiotowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na bazie i przy pomocy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie („Elektryk”);
  • współorganizację z PCK w Wejherowie corocznych Pomorskich Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Ochotniczych Jednostek Ratowniczych „MEDTURA”;
  • organizację corocznej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”, w tym roku z zakresu ratownictwa wodnego;
  • prowadzenie Portalu Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego, w ramach którego prowadzona jest między innymi wspólna akcja z policją „Zamów Sobie Policyjny Patrol” oraz uruchomiono System Elektronicznej Wymiany Informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Pod koniec spotkania głos zabrał Wojewoda Pomorski, który poruszył ważne dla bezpieczeństwa z punktu wiedzenia państwa zagadnienia. Po pierwsze, zaapelował o wspieranie małego ruchu granicznego przez życzliwe i gościnne traktowanie przybyszy.

Po drugie, wyczulił służby i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na nasilający się latem problem handlu tzw. „dopalaczami”.

Po trzecie, stwierdził, że postara się wspomóc działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego mające na celu rozpoczęcie procesu wymiany rozstawianych w miejscach wypoczynku popularnych kabin sanitarnych na kontenery sanitarne.

Po czwarte, zwrócił się do właściwych organów kontrolnych (PSP, „Sanepid”), aby ich działania w pewien sposób nie legalizowały samowoli budowlanych poprzez zezwalanie na prowadzenie w nich działalności gospodarczej.

Po wtóre, położył nacisk na kontrolowanie stanu technicznego autokarów.

Wojewoda podziękował też Straży Granicznej za kontrolowanie „przeładowania” kutrów i statków oraz zapewnił przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o swoich staraniach, aby zwiększyć w przyszłym roku kwotę dotacji z MSW przeznaczoną na ratownictwa wodne w województwie.

Na zakończenie Wojewoda zobowiązał Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do sprawdzenia procedury przekierowywania zgłoszeń z zakresu ratownictwa wodnego z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 do Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR w Sopocie 601 100 100.