Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, któremu przewodniczył Starosta Wejherowski – Józef Reszke.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:
  1. Przedstawienie informacji związanej z prowadzeniem parkingu dla pojazdów usuwanych z dróg, przewożących materiały niebezpieczne oraz statków i innych obiektów pływających w oparciu o obwiązujące przepisy, które przedstawił Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Panek oraz Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Krzysztof Lawer;
  2. Działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w zakresie nadzoru nad bezpiecznym żywieniem, które w formie przedstawiła Ewa Banasik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.