Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Tradycyjnie o godzinie 12.00 odbył się kolejny trening łączności radiowej sieci Obrony Cywilnej w Powiecie Wejherowskim, który przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W treningu udział wzięły gminy: Linia, Łęczyce, Choczewo oraz Miasto Rumia i Wejherowo oraz po telefonicznym przywołaniu - Gmina Łęczyce i Gmina Wejherowo. Miasto Reda i Gmina Szemud nie wzięły udziału w treningu, natomiast Gmina Gniewino wcześniej zgłaszała telefonicznie awarię radiostacji.