Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyło się spotkanie szkoleniowe z udziałem członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, władzami gmin oraz pracownikami samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z powiatu wejherowskiego.

Spotkanie zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa, które odbyło się wg następującego porządku:
  1. Przywitanie i wprowadzenie w tematykę spotkania - Starosta Wejherowski;
  2. Dalsze prowadznie szkolenia - Naczelnik WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie;
  3. Przedstawienie , jego przyczyny powstania, ogniska wystąpienia oraz skutki w wyniku zarażenia - przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie;
  4. Ustalenie zobowiązujące samorządy gminne do wyznaczenia grzebowisk na własnym terenie oraz ich wpisanie do gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, skutkujące przesłaniem go do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w celu zatwierdzenia aktualizacji;
  5. Podsumowanie zagadnień dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF) - Naczelnik WBiZK;
  6. Wirus Ebola, zakres przeciwdziałania oraz normy związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie;
  7. Omówienie zakresu wyznaczenia miejsc na kwarantanny w samorządach gminnych powiatu - Naczelnik WBiZK;
  8. Dyskusja na temat wytycznych i zasad typowania budynków jako miejsca kwarantanny;
  9. Ustalenie zobowiązujące samorządy gminne do pisemnego potwierdzenia lub wyklucznia obiektów kwarantanny wskazanych w Wojewódzkim Planie Przeciwdziałania Epidemii 2012 w celu przekazania przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie do Wojewody Pomorskiego;
  10. Uzupełniająca prezentacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie.