Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W godzinach 16.00÷20.00 na terenie Powiatu Wejherowskiego został przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania jako powiatowa część treningu wojewódzkiego.

W treningu udział wzięły wszystkie samorządy miejskie i gminne oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie łącznie 59 osób.

Założenia do ćwiczeń przygotował i ćwiczenie przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast na terenie powiatu ćwiczenie było koordynowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tematem ćwiczenia było przeanalizowanie procedur zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia podejrzenia skażenia biologicznego w warunkach działań terrorystycznych. Oszacowano także przybliżone koszty wprowadzenia w życie procedur, które wyniosłyby ponad 600 tysięcy złotych.