Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, na którym odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych i na drogach powiatu wejherowskiego.

Posiedzenie otworzył Starosta Wejherowski - Józef Reszke, który przywitał przybyłych. Następnie program posiedzenia oraz niektóre akty prawne dotyczące bezpieczeństwo na zbiornikach wodnych omówił Naczelnik WBiZK - Kazimierz Grubba.

Pierwszym prelegentem był Wójt Gminy Wejherowo - Henryk Skwarło, który przedstawił stan bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych na terenie własnej gminy.

Natomiast stan bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych na terenie Gminy Linia, w kolejnym wystąpieniu przedstawiła przedstawicielka Wójta Gminy Linia - Wiesława Wróblewska.

Kolejnym prelegentem był Prezes Wejherowskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego Daniel Szczygieł, który omówił działania stowarzyszenia na akwenach wodnych w mijającym sezonie letnim.

Na zakończenie bloku tematycznego, zabezpieczenie bezpieczeństwa na Jeziorze Żarnowieckim przybliżył przedstawiciel Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. - Krzysztof Kochan.

Kolejny blok tematyczny dotyczący bezpieczeństwa na drogach powiatu wejherowskiego otworzył Starosta, przedstawiając pismo Prokuratora Rejonowego w Wejherowie dotyczące problemu kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu.

Działania policji dotyczące tematu poruszonego w piśmie przez Prokuratora, zreferował Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie - insp. Krzysztof Lawer.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Straży Leśnej - Janusz Leis, zgłosił problem parkowania pojazdów na ścieżce rowerowej zlokalizowanej na ternie leśnym przy drodze Wejherowo-Piaśnica.