Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godzinie 10.00 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

\nPrzedmiotem posiedzenia było:
    \n
  1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.
  2. \n
  3. Przedstawienie informacji i wniosków z przeprowadzonej debaty z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt.: „Bezpieczeństwo na zbiornikach wodnych powiatu wejherowskiego. Bezpieczeństwo na drogach powiatu wejherowskiego”.
  4. \n
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
  6. \n

Komisja odbyła się pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius.

\n
\n

Informację i wnioski z tegorocznej debaty z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt.: \"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu wejherowskiego\" przedstawił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba.

\n

W trakcie posiedzenia został pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie wydatków na bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ustalono plan pracy komisji na rok 2015.