Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, któremu przewodniczyła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:
 1. Wręczenie aktów powołania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście na kadencję w latach 2015-2017, którego dokonała osobiście pani Starosta dla następujących osób:
  1. Grzegorz Gaszta – radny delegowany przez Radę Powiatu Wejherowskiego,
  2. Zygmunt Treder – radny delegowany przez Radę Powiatu Wejherowskiego,
  3. Bogusława Engelbrecht – Wójt Gminy Linia,
  4. Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo,
  5. insp. Krzysztof Lawer – Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie,
  6. mł. insp. Ireneusz Szmurło – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie,
  7. Kazimierz Okrój – Przewodniczący Rady Miasta w Redzie,
  8. Lidia Jeske – Prokurator Rejonowy w Wejherowie, oraz z głosem doradczym:
  9. Iwona Romanowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
  10. Ewa Banasik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie,
  11. mł. bryg. Andrzej Papke – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  12. Jerzy Telszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie,
  13. Wojciech Trybowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie,
  14. Janusz Mikoś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo,
  15. Kazimierz Grubba – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
 2. Opiniowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w którym kolejno sprawodzania przedstawiali:
  • Kazimierz Grubba – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie;
  • Iwona Romanowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie;
  • Ewa Banasik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie;
  • mł. bryg. Andrzej Papke – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie;
  • Jerzy Telszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie;
  • insp. Krzysztof Lawer – Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie;
  • Wioletta Drygas-Bogucka – w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie;
  • Prokurator Rejonowy Lidia Jeske.