Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczyła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.

Na posiedzeniu następujące zagadnienia omówiono w kolejności:
  1. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w Powiecie Wejherowskim - Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego;
  2. Stan bezpieczeństwa na drogach - Komendant Powiatowy Policji;
  3. Problemy przy współpracy z Energą S.A. podczas prowadzenia działań ratowniczych - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
  4. Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i ptasią grypą oraz konieczność wyznaczenia na obszarze samorządów gminnych terenów pod grzebowiska dla padłych zwierząt - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.