Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dzisiaj w godzinach 16.00÷20.00 na terenie Powiatu Wejherowskiego odbył się rejonowy trening systemu wykrywania i alarmowania.

W treningu udział wzięły wszystkie samorządy miejskie i gminne z wyjątkiem Gminy Gniewino (modernizacja łącz telekomunikacyjnych) oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie łącznie 48 osób. Założenia do ćwiczeń przygotował i ćwiczenie przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tematem ćwiczenia było wdrożenie procedur przy masowych przypadkach padnięcia bydła i trzody chlewnej w gminach wiejskich oraz terrorystycznego zatrucia wody w wodociągu w gminach miejskich.

W wyniku analizy założeń ustalono konieczność utylizacji 41708 sztuk o masie 6177 ton zwierząt hodowlanych w gminach wiejskich oraz konieczność dostarczenia 429000 litrów wody na dobę dla 117800 mieszkańców w gminach miejskich.

Przybliżone koszty utylizacji padłych zwierząt samorządy oszacowały na 147 tysięcy złotych, a dobowe koszty zastępczego dostarczenia wody pitnej mieszkańcom miast oszacowały na 582 tysiące złotych.