Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyła się pierwsza w tym roku narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa. W naradzie udział wzięli przedstawicieli wszystkich miast i gmin powiatu oprócz Gminy Szemud i Gniewino.

Narada odbyła się wg następującego programu:
  1. Przywitanie i przedstawienie planu narady - Kazimierz Grubba;
  2. - przedstawiła stażystka Ilona Groth;
  3. Zarządzenia dotyczące Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Kazimierz Grubba;
  4. Akcja kurierska - po filmie szkoleniowym zmiany w dokumentacji omówiła Maria Mocek;
  5. Rejonowy trening SWA – Kazimierz Grubba i Franciszek Konkel, omówili przebieg i przedstawili wnioski wynikające z rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania, który odbył się w Powiecie Wejherowskim 19 marca 2015 roku w godzinach 16.00-20.00;
  6. Ocena stanu przygotowań Obrony Cywilnej – uwagi do sporządzanego przez gminy sprawozdania przedstawił Franciszek Konkel;
  7. Kwalifikacja Wojskowa 2015 w Powiecie Wejherowskim - przebieg i uwagi omówiła Maria Mocek;
  8. Dyskusja - omówiono bieżące sprawy i szczegóły planowanych działań w bieżącym roku.