Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniach 14-18 lipca 2009 roku w Czymanowie Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gniewinie zorganizował pożarniczy biwak szkoleniowy dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Gniewino. Był to już ósmy z kolei coroczny biwak szkoleniowy, którego pomysłodawcą był komendant biwaku dh Zygmunt Treder - Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gniewinie.

W biwaku udział wzięło 70 dzieci w wieku od 11 do 15 lat, w tym 33 dziewcząt i 37 chłopców. Stała obsługa biwaku liczyła 15 osób, które funkje na biwaku pełniły społecznie. Jak corocznie biwak był finansowany przez Gminę Gniewino przy wsparciu sponsorów.

W czasie biwaku dzieci oprócz typowych zajęć szkoleniowych z zakresu etyki pożarniczej, pomocy medycznej, taktyki i sprzetu pożarniczego oraz musztry, zażywały kąpieli na kapielisku nad Jeziorem Żarnowieckim w Czymanowie. Była też wycieczka do Morskiego Odziału Straży Granicznej - placówki w Łebie.

W dniu 15 lipca 2009 roku biwak gościł przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, którzy przedstawili uczestnikom biwaku zadania realizowane przez wydział oraz bardzo pozytywnie ocenili pomysł i organizację biwaku. Przekazali równiż zakupione przez starostwo, ubrania sportowe dla uczetników biwaku.

W dniu 17 lipca odbył się egzamin dla uczestników biwaku. Komisja egzaminacyjna składała się z zaproszonych przez organizatorów przedstawicieli: Morskiego Odziału Straży Granicznej - placówki w Łebie, Posterunku Policji w Gniewinie, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz kadry biwaku. Wynik ezgaminu, który był dla wszyskich pozytywny, pozwolił uczestnikom na samoocenę nabytej wiedzy i umiejetności z poszczególnych zakresów tematycznych, w czym pomocne były zróżnicowane oceny.

Gratulujemy ! Do przyszłego roku...