Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 14.00 na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta zorganizowanym przez Starostę Wejherowskiego - Gabrielę Lisius w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił z zakresu bezpieczeństwa.

W prezentacji zostały przedstawione nastepujące tamaty:
  1. System Elektronicznej Wymiany Informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie (SEWI) – geneza, możliwości, potrzeby.
  2. Rejonowy trening systemu wykrywania i alarmowania Powiatu Wejherowskiego w dniu 2015-03-19 – geneza tematyki, przebieg, wnioski.

Po tym wystąpił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, który omówił tematykę przeprowadzonego treningu zawartego w prezentacji.