Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W południe w Zespole Szkół w Kielnie odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie planowanych ćwiczeń sprawdzających procedury zawarte w Powiatowym i Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Szemud.

Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, reprezentowanym przez Naczelnika Kazimierza Grubbę.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Dyrekcji Zespołu Szkół w Kielnie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Szemud, Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

W trakcie spotkania ustalono, iż w trakcie planowanych ćwiczeń w dniu 18 czerwca 2015 roku, odbędą się cztery epizody tj: bioterrorystyczny, pożarowy, ratownictwa technicznego oraz ratownictwa wodnego.

Ćwiczenia będą poprzedzone wspólnym posiedzeniem Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.