Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniach 28 i 29 maja w Akademii Pomorskiej w Słupsku, odbyło się szkolenie dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa z Powiatu Wejherowskiego i Puckiego.

Pierwszego dnia zrealizowano temat wykorzystania programu do modelowania zagrożeń chemicznych ALOHA - stworzonego przez The Cameo Software Suite przy współpracy z Narodową Administracją Oceanu i Atmosfery oraz Agencją Ochrony Środowiska USA - w pracowniach informatycznych akademii.

Drugiego dnia omówiono następujące zagadnienia:
  1. Zapewnienie możliwości emisji w regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych cyklicznych programów z zakresu powszechnej samoobrony;
  2. Propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej z zakresu powszechnej samoobrony z wykorzystaniem w szczególności środków masowego przekazu - internetu, publikacji i ulotek oraz innych form szkolenia, w tym współpracy z sołtysami;
  3. Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie powiatu i miasta Słupsk;
  4. Podnoszenie świadomości obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań Obrony Cywilnej z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
  5. Założenia aplikacyjne do treningu w przekazywaniu informacji i poleceń w systemie stałych dyżurów w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa na przykładzie Powiatu Puckiego.
  6. na przykładzie Powiatu Wejherowskiego.