Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Wspólnym posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Szemud i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie, ćwiczenia sprawdzające procedury zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego i Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Szemud.

Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, który przywitał przybyłych oraz przedstawił skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Szemud.

Następnie wystąpiła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski przedstawiając skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Pierwszą prezentację zaprezentował Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, której tematem było bezpieczeństwo w Gminie Szemud.

Następnie psycholog Agata Hejmowska zapoznała zebranych z zespołem stresu pourazowego.

Potem Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba, przedstawił na temat różnych aspektów funkcjonowania zarządzania kryzysowego w powiecie.

W następnej kolejności w ramach dyskusji wystąpiła Ewa Banasik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, która omówiła zagrożenia związane z wystąpieniem wirusa gorączki krwotocznej (ebola) oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie Zdzisław Westa, który omówił procedury postępowania przy wystąpieniu zakażenia bakterią wąglika.

Kolejnym prelegentem był Andrzej Probucki - Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze województwa pomorskiego, który przedstawił zasady informowania o ataku biologicznym.

Następnie wystąpił przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Zbigniew Olszówka, który omówił współpracę z Powiatem Wejherowskim.

Na zakończenie, wystąpiła Barbara Siemek-Pawłowska - kierownik referatu oświaty, kultury i zdrowia Urzędu Gminy Szemud, która zreferowała procedurę wyłączenia szkoły z zajęć dydaktycznych.

Około godziny 12.00 rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne podzielone na cztery epizody.

Epizod pierwszy polegający na ataku terrorystycznym z użyciem bakterii wąglika, w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie przy udziale klasy gimnazjalnej z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie. W czasie epizodu właściwe procedury sprawdzały: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Ochotnicze Straże Pożarne w terenu Gminy Szemud oraz gminne struktury zarządzania kryzysowego.

Epizod drugi w formie pożaru wieży Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie. W czasie tego epizodu właściwe procedury sprawdzały: Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Wejherowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne w terenu Gminy Szemud przy wsparciu gminnych struktur zarządzania kryzysowego.

Epizod trzeci obejmujący ratowanie osób z wody na Jeziorze Kielno. W czasie tego epizodu właściwe procedury sprawdzały: Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie.

Epizod czwarty jako ratownictwo techniczne po wypadku komunikacyjnym dwóch samochodów osobowych. W czasie epizodu właściwe procedury sprawdzały: Ochotnicze Straże Pożarne w terenu Gminy Szemud, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie oraz gminne struktury zarządzania kryzysowego.