Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, któremu przewodniczyła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:
  1. – informację w imieniu Pani Ewy Banasik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przedstawił Zdzisław Westa, przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wejherowie.
  2. Informacja dotycząca opracowanych procedur dysponowania sił i środków do akcji ratowniczo-gaśniczych w aspekcie optymalizacji kosztów - omówił bryg. Jacek Nowak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
  3. Przyjęcie informacji przez Gabrielę Lisius - Starostę Wejherowskiego, o organizacji XVII Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się 4 lipca 2015 roku w Redzie, którą zaprezentował członek Komisji – Kazimierz Okrój Przewodniczący Rady Miasta Redy. W ramach dyskusji w tym temacie, informację przestawił również insp. Krzysztof Lawer Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.