Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godz. 10.00 rozpoczęła się kontrola realizacji zadań obronnych przez Powiat Wejherowski z zakresu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Kontrolę przeprowadziła w imieniu Wojewody Pomorskiego, pani Marzena Papież z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a do udzielania niezbędnych wyjaśnień z zakresu kontroli w imieniu Starosty Wejherowskiego wystąpił Naczelnik Kazimierz Grubba wraz z innymi pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.