Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się kontrola z zakresu realizacji zadań obronnych, w ramach kompleksowej kontroli Wojewody Pomorskiego przez Ministra Obrony Narodowej. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: kmdr Witold Kustra - MON, ppłk Jacek Skowroński - MON, ppłk Robert Skowroński - MON i Sebastian Suski - ABW. Obsługę kontroli w imieniu Starosty Wejherowskiego przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w składzie: Kazimierz Grubba - naczelnik oraz inspektorzy Maria Mocek i Franciszek Konkel.

Kontrola obejmowała głownie zagadnienia związane z "Operacyjnym planem funkcjonowania Powiatu Wejherowskiego na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości dotyczących zakresu kontroli.