Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 11.00 w sali obrad Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Informacja dotycząca wystąpienia zagrożenia spowodowanego opadami deszczu w dniu 7 września bieżącego roku – lokalne podtopienia na terenie miasta Wejherowa oraz gmin: Wejherowo, Szemud i Luzino.
  2. Podtopienia budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
  3. Informacja na temat migracji ludności – uchodźców z Syrii, przedstawiona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
  4. Dyskusja na temat nadzoru przez właściciela nad mieniem w stanach zagrożeń przedstawiona przez uczestników spotkania.

Ustalenia w trakcie dyskusji podczas spotkania:

  1. Podtopienia w obrębie ul. Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Transportowej i Zachodniej występują cyklicznie co najmniej od 17 lat.
  2. Wykonany remont w zakresie gospodarki wodnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie nie odniósł zamierzonego skutku, ponieważ powstałe zlewisko przy ul. Inwalidów Wojennych spowodowało ponowne zalanie budynku szkoły.
  3. Działania ratownicze podjęte przez Komendę Powiatową PSP w Wejherowie były nieskuteczne, ponieważ doszło do podtopień szkoły.
  4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie przedstawił informację, iż za stan bezpieczeństwa obiektów odpowiada właściciel / trwały zarząd, w przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie – dyrektor szkoły.
  5. Starosta Wejherowski ustalił, iż w dniu 28 września br. odbędzie się spotkanie dla wszystkich dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, mające na celu omówienie procedur i sposobu postępowania na wypadek podobnych zagrożeń.