Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 11.00 odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Organizatorem ewakuacji - w trybie § 17. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W ramach ewakuacji został przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratowników Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów i pracowników starostwa.