Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 Starosta Wejherowski - dr Gabriela Lisius otworzyła konferencję z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt. „25 lat samorządu terytorialnego w powiecie wejherowskim. Doświadczenia i wyzwania z perspektywy bezpieczeństwa”, która w tym roku odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Po otwarciu konferencji, jej prowadzenia zostało powierzone Kazimierzowi Grubbie - Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tegoroczna konferencja odbyła się wg następującego programu:

  1. "Aspekty prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego" - mgr Patryk Borkowski z Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
  2. "Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wejherowie" - mgr inż. Kazimierz Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
  3. "Rola samorządu w kształtowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie" - mgr inż. Iwona Romanowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
  4. "Prezentacja elektronicznych systemów łączności i ostrzegania ludności w samorządach" - Piotr Babiak z firmy Alaska z Rumi.
  5. "Udział samorządów w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego" - dr Cezary Tatarczuk Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
  6. "Edukacja w zakresie powszechnej samoobrony ludności a polityka medialna w administracji publicznej" - dr Agnieszka Jarzewicz z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  7. "Rola samorządów w kreowaniu społecznych standardów bezpieczeństwa" - prof. dr hab. Janusz Erenc z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.
  8. Dyskusja i zapytania do prelegentów, wypracowanie wniosków.

Patronat naukowy konferencji objął Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie prof. dr hab. Marcin Pliński, a patronat medialny Twoja Telewizja Morska, Telewizja Kaszuby, Express Powiatu Wejherowskiego oraz Radio Kaszëbë.