Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu dzisiejszym, w godzinach 16.00÷20.00 na terenie Powiatu Wejherowskiego odbył się wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

W treningu udział wzięły wszystkie samorządy miejskie i gminne oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie, łącznie 57 osób. Założenia do ćwiczeń przygotował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a ćwiczenie moderował na terenie powiatu - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tematem ćwiczenia było wdrożenie procedur przy wystąpieniu ekstremalnie silnego wiatru przy jednoczesnym działaniu wrogich grup dywersyjno-sabotażowych.

W wyniku analizy założeń ustalono konieczność ochrony infrastruktury technicznej oraz obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnych. Przybliżone szacunki strat na terenie powiatu, to około milion złotych.