Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, któremu przewodniczyła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.
  2. Przedstawienie informacji i wniosków z przeprowadzonej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt.: „25 lat samorządu terytorialnego w powiecie wejherowskim. Doświadczenia i wyzwania z perspektywy bezpieczeństwa”, które przedstawił Kazimierz Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.
  4. Sprawy różne, w ramach, których Starosta przedstawiła pismo Wojewody Pomorskiego nr BZK-IX.6330.43.2015.MK z dnia 2015-11-26 dotyczące wzmocnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego w urzędach oraz w jednostkach samorządowych na terenie powiatu wejherowskiego, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie Ewa Banasik, przestawiła informację o przebiegu incydentu związanego z wykryciem obecności bakterii grupy coli wody pobranej z wodociągu publicznego w miejscowości Bojano.