Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie o godzinie 10.00, odbyła się ostatnia w tym roku narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa. W naradzie udział wzięli przedstawicieli wszystkich miast i gmin powiatu z wyjątkiem Gminy Linia.

Narada odbyła się wg następującego programu:

  1. Kontrola Wojewody Pomorskiego realizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie wykonywania zadań obronnych (Powiat Wejherowski - Starostwo, KPP, KPPSP, Szpital Specjalistyczny, UM Wejherowo, UM Reda, UM Rumia) z zagadnień: Stały Dyżur, Akcja Kurierska, planowanie szkolenia obronnego, Plan Operacyjny (...) w tym Karty Realizacji Zadań (...), kontrolowanie zadań obronnych;
  2. Omówienie pracy w tym funkcjonowania: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim (konferencja – 2015) oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym planowane ćwiczenia w Gminie Luzino (czerwiec - 2016);
  3. Omówienie projektu Zarządzenia Starosty Wejherowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w powiecie wejherowskim, wydane na podstawie Zarządzenia nr 245/2015 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa;
  4. Informacja ze szkolenia obronnego w Cedrach Wielkich grudzień 2015, w tym planowane szkolenie obronne na 2016 rok w formie powiatowych ćwiczeń z zakresu Akcji Kurierskiej we współpracy z WKU w Gdyni;
  5. Informacja z treningu z dnia 8 grudnia 2015 roku z uruchamiania zadań operacyjnych - wystąpił problem z realizacją tego zadania na poziomie powiatu, z powodu braku możliwości przywołania gmin;
  6. Informacja na temat Kwalifikacji Wojskowej 2016 – wyznaczony termin i miejsce urzędowania komisji;
  7. Informacja o potrzebie opracowania nowej wersji Planu Zarządzania Kryzysowego w I kwartale 2016.