Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego - Gabrieli Lisius.

Zgodnie z Planem Pracy przedmiotem posiedzenia były następujące zagadnienia:

 1. Podsumowanie działań z zakresu realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, w ramach którego:
  • Radca Prawny tutejszego Starostwa Karol Jaworski, przedstawił stanowisko prawne do przygotowywanego zarządzenia Starosty Wejherowskiego w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu wejherowskiego;
  • Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Grubba zapoznał członków Zespołu z pismem otrzymanym z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BZK-VIII.641.1.2015.LB z dnia 8.12.2015 roku a dotyczącym wątpliwości zawartych w piśmie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z listopada br. w sprawie tworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych (WOAL) oraz Powiatowych Ośrodków Analiz Laboratoryjnych (POAL), funkcjonujących w ramach Wojewódzkiego Systemu Wykrywania (SWA), opisanego w Zarządzeniu Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa nr 245/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa pomorskiego;
  • Kierownik Oddziału w Pucku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Kamila Necel, omówiła zadania realizowane przez inspekcję, m.in. mające na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego.

 2. Przyjęcie Planu pracy na rok 2016, w ramach którego:
  • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie bryg. Jacek Nowak zapoznał Zespół z pismem Komendanta PSP nr PR.0761.47.2015.BS z dnia 7 grudnia br. i przedstawił zawartą w nim propozycję tematów do planu pracy na rok 2016;
  • Przedyskutowano możliwość zorganizowania w II kwartale roku 2016, ćwiczeń sprawdzających procedury wynikające z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji, straży, OSP, ratownictwa medycznego oraz wolontariatu, które zaplanowano przy współpracy z Wójtem Gminy Luzino na terenie Gminy Luzino.

 3. Wypracowanie wniosków, w ramach którego członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowali realizację zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu wejherowskiego w roku 2015.