Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W godzinach od 12.00 do 15.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wyznaczonych w ramach Kodeksu Pracy pracowników starostwa, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

Szkolenie w części teoretycznej i praktycznej przeprowadziła ratownik medyczny Karolina Grzenkowicz, delegowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie.