Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W Starostwie w Wejherowie o 10.00, odbyła się pierwsza w tym roku narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa. W naradzie udział wzięli przedstawicieli wszystkich miast i gmin powiatu.

Narada odbyła się wg następującego programu:
  1. Zasady tworzenia gminnych planów działania w zakresie Obrony Cywilnej;
  2. Informacja o przedsięwzięciach wynikających z Powiatowego Kalendarza Imprez w roku 2016 tj. konkurs plastyczny i Olimpiada Wiedzy Pożarniczej.
  3. Informacja o możliwości przesyłania zmian Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
  4. Analiza wytycznych Szefa OCK przy realizacji oceny stanu przygotowań OC za rok 2015.
  5. Informacja o planie pracy na rok 2016 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  6. Omówienie wydanego zarządzenia Szefa OC Powiatu Wejherowskiego w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania - w odniesieniu do wynikających z zarządzania obowiązków dla gminnych Szefów OC.
  7. Informacja o planowanych przez powiat szkoleniach w roku 2016.
  8. Informacja o organizacji Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku.
  9. Informacja o planowanej aktualizacji planów zarządzania kryzysowego.