Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Pani Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Przedstawienie informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2015.
  2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – realizowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.

W ramach programu posiedzenia kolejno informacje przedstawiali: bryg. Jacek Nowak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, Ewa Banasik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, Iwona Romanowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Wojciech Trybowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Jerzy Telszewski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.