Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo".

Komisja w składzie:

  1. Kaziemierz Grubba - Naczelnik WBiZK
  2. Piotr Syrocki - Naczelnik WKiSS
  3. Franciszek Konkel - Inspektor WBiZK
  4. Anna Mikucka - Pracownik WKiSS

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:

Zwycięskie prace wezmą udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim.

Gratulujemy