Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie O godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego - Gabrieli Lisius.

Zgodnie z Planem Pracy przedmiotem posiedzenia były następujące zagadnienia:

  1. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim, którą przedstawiła Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego - Hanna Kuczyńska;
  2. Informacja o zabezpieczeniu w wodę dla mieszkańców w przypadku skażenia źródeł poboru i sieci wodociągowych na przykładzie przypadku w miejscowości Bojano w Gminie Szemud w grudniu 2015 roku, którą zreferował Wójt Gminy Szemud - Ryszard Kalkowski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie - Ewa Banasik;
  3. Wnioski i dyskusja, w ramach których, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa - Kazimierz Grubba, przekazał informację o przebiegu .