Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
29 wrzesnia 2009 roku o godz. 10.00 zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2009, w małej sali Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczącej "Gotowości sił i środków w powiecie do ograniczenia skutków wichur i nawalnych deszczy" przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.