Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

21 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się informacyjne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie organizacji stacji pobytowej na terenie powiatu wejherowskiego grup młodzieżowych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży - Kraków 2016.

Przywitaniem gości i członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego posiedzenie rozpoczęła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski. Następnie głos zabrał ks. prałat Daniel Nowak – proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Wejherowie, który reprezentuje stronę kościelną, jako koordynator organizacji stacji pobytowej w powiecie wejherowskim.

Uczestnicy posiedzenia przekazali informację oraz przedstawili dokonane ustalenia w zakresie organizacji pobytu młodzieży, która będzie goszczona w domach mieszkalnych parafian w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Bolszewie.

Ustalono, że następne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w poszerzonym składzie w przedmiotowej sprawie, odbędzie się 7 czerwca bieżącego roku.