Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz seminarium pn.: „Bezpieczne wakacje 2016”, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Przedstawienie na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu wejherowskiego - wystąpienie Hanny Kuczyńskiej - Zastępcy Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

  2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej w teorii i praktyce (używki i ataki cyberprzestrzenne) – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie w II części – Bezpieczne wakacje.

Na wstępie Starosta Wejherowski - Gabriela Lisius przywitała członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Starości oraz zaproszonych gości.

Drugą część spotkania poprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie podinsp. Marcin Potrykus, w ramach której przedstawiono niżej wymienione tematy:

  1. Charakterystyka działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie letnim 2016 na terenie powiatu wejherowskiego - wystąpienie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo kom. Artura Kriegela.

  2. Negatywne zachowania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym na przykładzie doświadczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie - wypowiedź Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Wejherowo asp. szt. Ryszarda Rycherta.

  3. Tematyka cyberprzestępczości w kontekście pracy Komedy Powiatowej Policji w Wejherowie - st. asp. Andrzej Klahsa z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Wejherowo oraz .

  4. Alkohol i środki odurzające a ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego - mgr Małgorzaty Sędziak z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

  5. Ratownictwo, ochrona i promocja zdrowia - wykład Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie lek. Witolda Hladnego.

  6. Konsekwencje ryzykownych zachowań podczas wypoczynku nad wodą na przykładzie doświadczeń GWOPR - przedstawiciela Gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ryszarda Loewnau.

  7. Negatywne zachowania w lesie, a powstawanie zagrożeń dla jego funkcjonowania - Komendanta Straży Leśnej Nadleśnictwa Gdańsk Zbigniewa Klawikowskiego.