Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Wspólnym posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, rozpoczęły się o godzinie 10.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ćwiczenia sprawdzające procedury zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego i Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino.

Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, który przywitał przybyłych oraz przedstawił skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino.

Następnie wystąpił Marek Panek - Sekretarz Powiatu przedstawiając skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Pierwszą prezentację zaprezentował Wójt Gminy Luzino, której tematem było bezpieczeństwo w Gminie Luzino.

Potem Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba, przedstawił prezentację na temat różnych aspektów funkcjonowania zarządzania kryzysowego w powiecie.

W następnej kolejności referat wygłosił na temat postępowania z uchodźcami na przykładzie rzeczywistych przypadków - kmdr ppor. Jarosław Kowalski z Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej we Gdańsku.

Około godziny 12.00, rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne w postaci epizodu wypadku komunikacyjnego przewożącego emigrantów z krajów arabskich (pozorowanych przez uczniów "wejherowskiego elektryka"), w którym udział wzięły: Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, Komisariat Policji w Luzinie, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, Państwowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, Nadleśnictwo Strzebielino s. Luzino wraz ze Strażą Leśną, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Luzino, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie Piotr Pelcer, „Alaska" Radiokomunikacja Piotr Babiak w Rumi, Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. w Wejherowie.

W trakcie epizodu, oprócz procedur wynikacjących z pragmatyki i procedur służb uczestniczących w ćwiczeniach, przećwiczono proces podejmowania decyzji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino, w oparciu o przekazywany na żywo obraz z miejsca zdarzenia z drona, a także powiatowy system ostrzegania w ramach procedury realizowanej przez Twoją Telewizję Morską w Wejherowie w postaci przewijanego paska tekstowego w emitowanych programach tej stacji telewizyjnej.