Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 30 listopada o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy różne.

Na wstępnie Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski przywitała członków komisji oraz wręczyła powołania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2015-2017 Panu bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Panu Andrzejowi Papke – Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.