Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

O godzinie 10.00 w dniu 1 grudnia 2016 roku Starosta Wejherowski

dr Gabriela Lisius otworzyła konferencję z cyklu „Bezpieczny Powiat”

pt. „Afrykański Pomór Świń (ASF) realne zagrożenie – zasady ochrony"

w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TTM Chopin, Telewizja Kaszuby, Radio Kaszëbe, Express Powiatu Wejherowskiego, Puls Wejherowa.

Tegoroczna konferencja odbyła się wg następującego programu:

1. „Rola edukacji w zapobieganiu zjawiskom kryzysowym”, dr Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski,

2. „Czym jest Afrykański Pomór Świń” – dr Paweł Niemczuk

- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,

3. „Działania prewencyjne ze strony Inspekcji Weterynaryjnej”- lek. wet. Ewelina Bury -Powiatowy Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

4. „Zwalczanie choroby”- lek. wet. Maciej Dragun – Wojewódzki Inspektor

ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

5. „Zapobieganie i ochrona przed ASF” – lek. wet. Wojciech Trybowski

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.

Na zakończenie konferencji został także zaprezentowany materiał filmowy pn.: „Zasady ochrony świń przed chorobą".

Uczestnikami konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” byli przedstawiciele organów samorządowych z terenu powiatu wejherowskiego,

w tym sołtysi, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, szefowie powiatowej administracji zespolonej, radni powiatu wejherowskiego, w tym członkowie zarządu powiatu, członkowie Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, członkowie komisji bezpieczeństwa gmin i miast powiatu, przedstawiciele nadleśnictw

z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciele izb rolniczych, doradcy rolniczy, przedstawiciele agencji rolnych, lekarze weterynarii, a także hodowcy trzody chlewnej i producenci żywności.