Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 28 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się seminarium pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Spotkanie zorganizowane przez Starostę Wejherowskiego- P. Gabrielę Lisius przy współudziale Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie dotyczyło tematyki związanej z wykorzystaniem dróg w powiecie w sposób szczególny oraz z zachowaniem i trybem postępowania w przypadkach powzięcia informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie służb, inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów powiatu wejherowskiego, przedstawiciele placówek oświatowych w powiecie wejherowskim.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.