Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniach 25-26.05.2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników komórek organizacyjnych ds. obronnych,

OC i zarządzania kryzysowego starostw powiatowych i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego. Organizatorem szkolenie był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Celem szkolenia było doskonalenie nabytych przez pracowników administracji publicznej umiejętności do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.