Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

„Młodzi razem dla bezpieczeństwa” – akcja profilaktyczna Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W dniu 1.06.2017 o godz. 9.00 Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Ewa Banasik oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke zainaugurowali Grę Miejską pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, do której zaproszono młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.

Zarejestrowane drużyny musiały wykazać się wiedzą, sprytem i sprawnością fizyczną w ośmiu punktach tematycznych na terenie miasta Wejherowa. Zakres tematyczny obejmował min. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki cyberprzemocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku letniego.

Na starcie gry miejskiej stanęło 10 drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęli;

Miejsce 1 - ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,

Miejsce 2 – Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie,

Miejsce 3 – ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Gratulujemy!